התר עסקא

מארמית : התרת עסק . מדין תורה אסור למלווה לקבל ריבית או כל רווח מן הלווה . על ידי "היתר עיסקא " הותר הדבר . היה הכרח בכך , שכן עם התפתחות המסחר והבנקאות בעולם , שביססו את כל עסקיהם על הלוואות בריבית , נמנעו אנשים מלהלוות ללא רווח . חכמים מצאו דרך להתיר הלוואות מעין אלה על ידי שיתוף המלווה בעסק שעושה הלווה בהלוואה . כשמוחזרת לו קרן ההלוואה הוא מקבל כתוספת את חלקו מן הרווחים , ודבר זה אינו נחשב לריבית ( שולחן ערוך , יורה דעה קסז . _( * ועד ארבע ארצות בפולין קיבל בשנת 1667 את הצעת הרב יהושע פאלק הכהן , רבה של לובלין , שהלווה יתתן למלווה שטר "היתר עיסקא , " המאשר בכתב הסדר זה . באנשים ובתי עסק מקפידים עד היום לדאוג ל"היתר עיסקא , " כדי שלא להכשיל אנשים בלקיחת ריבית ובמתן ריבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור