התראה

אזהרה שמזהירים את מי שעומד לעבור עבירה שעונשה מיתת בית דין או מלקות . מודיעים לו בפירוש מהו החטא שבדבר ומהו העונש שהוא עתיד לקבל אם יעבור את העבירה . המותרה חייב להודיע כי שמע את ההתראה ואף על פי כן הוא יעשה מה שלבו חפץ . תנאי זה בענישה הגביל הרבה את גזר הדין של מוות או של מלקות . כנגד זה רשאי בית דין להכניס את החוטא ללא התראה ל"כיפה , " כלומר לצינוק , או לבית סוהר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור