התישבות עובדת

התישבות עובדת • ההגנה _ והפלמ " ח . 600 יישוביה ( עד ( 1980 משתרעים על פני כל הארץ ומחולקים לשתי צורות התיישבות עיקריות : מושב וקיבוץ . הם מסונפים מתשע תנועות התיישבות . רובם המכריע קשור , במישרין או בעקיפין , להסתדרות הכללית של העובדים . "תנובה " היא המסגרת העיקרית לשיווק התוצרת החקלאית וה " משביר המרכזי" הוא הס _$ ק לקניות סיטונאיות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור