התבוללות

התבוללות בגרמניה היה תהליך ההתבוללות מואץ ומופלג יותר . משה * _מנרלסון וחבריו יסדו את תנועת ההשכלה , שהפיצה תרבות כלל אנושית בקרב יהודי גרמניה . אולם , שלא ככוונת מייסדי התנועה , שהיו נאמנים לתורת ישראל , הביאה הצצה זו לתרבות הזרה לטמיעה ולשמד . כך נולדה תנועת הרפורמה בדת שניסתה לקשר בין המסורת היהודית לאורח החיים החדש של הסביבה . תהליך דומה עבר על ארצות אחרות במערב אירופה . כנגד זה היתה ההתבוללות במזרח אירופה מתונה יותר . כאן היה תהליך האמנציפאציה איטי יותר , והסביבה נחותה . תהליך ההתבוללות הביא לשידוד מערכות בישראל . בגרמניה ובהונגריה קמו הקהילות החרדיות הנפרדות , ומן הצד האחר טופחה הלאומיות היהודית באמצעות חיבת ציון 'והציונות . גם האנטישמיות המיליטאנטית שהחלה צומחת באירופה בלמה קימעא את קצב ההתבוללות . במדינות הגירה צעירות כארצות הברית , קנדה ואוסטרליה , לא היתה ההתבוללות תנאי להשתלבות בחברה הכללית . בהן היו רוב האוכלוסין מהגרים בני עמים שונות ודתות שונות , ולכל ניתן מעמד שווה . בתנאים אלה פרחו מצד אחד חיי הדת והחברה של היהודים , אך מן הצד האחר הביא טישטוש המחיצות בין הלאומים השו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור