השלח

ירחון עברי שהופיע , בהפסקות קצרות , בשנים תרנ " ז-תרפ " ז . ( 1927-1896 ) ייסדוהו ההוצאה העברית "אחיאסף " והנדבן "חובב ציון " _קלמן זאב ויסוצקי , שימש ביטאון להוגי דיעות ציוניים ולסופרי התחייה העבריים . עורכו הראשי היה * אחד העם ( 1920-1890 ) ואחריו ערך אותו עד לסגירתו יוסף "קלייזנר . בשנים 1907-1902 סייע ח " נ "ביאליק לאחד העם בעריכת " השילוח . " בשנת 1920 עברה המערכת מאודיסה לירושלים . "השילוח " הקדיש מקום נרחב לספרות היפה ורבים מן הסופרים החשובים פירסמו בו את ביכורי יצירותיהם . כמו כן נתפרסמו בו מחקרים חשובים בחכמת ישראל ובנושאים כלליים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור