השכבנו

הברכה השנייה לאחר קריאת שמע בתפילת "ערבית . מוזכרת "בתלמוד ( ברכות ד ע " ב . 1 לברכה שלושה נוסחים ; אשכנז , עדות המזרח ועדת תימן . בימות החול חותמים אותה בעדות אשכנז במלים "שומר עמו ישראל לעד , " ואילו תימנים מאריכים בברכה וחותמים על פי גירסת "הרמב " ם ; "המולך בכבודו חי וקיים תמיד ימלוך לעולם ועד . " בליל שבת חותמים הכל במלים : " הפורש סוכת שלום , עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור