השכבה , תפלת

השכבה , תפלת יב : ( "והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה . " נוסח התפילה לאשה פותח בשני פסוקים ראשונים של הפרק "אשת חיל מי ימצא " ( משלי ל"א _) ובשני הפסוקים האחרונים שבפרק . אחריהם נאמרת תפילה הפותחת במלים ארמיות "רחמנא דרחמנותא די ליה " ( הרחמן , שלו הרחמים . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור