השחר

ירחון עברי שהופיע בווינה בשנים . 1884-1868 מוציאו לאור ועורכו היה פרץ סמולנסקין . הירחון הטיף להשכלה עברית ולתחיית לאומית . סייע להפצתם של רעיונות "" חיבת י ציון " בראשיתה . בעיתון השתתפו סופרי השכלה ידועים כגון י " ל _"גורדון , מ"ל "ליליינבלום , ד י _פרישמן ואחרים . בו פירסם אליעזר "בן יהודה את מאמרו הציוני הראשון "שאלה נכבדה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור