השגחה

האמונה שהבורא משגיח על הנעשה בבריאה . והוא משגיח בשתי דרכים : ( א ) הוא צופה הכל מראש ומכוון את שיקרה בעתיד ; ( ב ) הוא רואה את כל המתרחש ביקום ושומר על קיומו . בהשגחה כללית האמינו גם רבים מן העמים הקדמונים , ואילו היהדות הביאה לעולם את האמונה בהשגחה פרטית , שלפיה הבורא משיב לכל אדם כגמולו , כנאמר "אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם , לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו " ( ירמיהו לב , יט . ( וכן : "בכל מקום עיני ה י , צופות רעים וטובים " ( משלי טו , ג . ( במשנה • ובתלמוד מודגשת האמונה בהשגחה . למשל : "דע מה למעלה ממך , עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים " ( משנה אבות ב , א , ( "אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה " ( חולין ז , ע " ב . _( עניין ההשגחה בא גס בתפילה . י הרמב " ם מונה את ההשגחה הפרטית כעיקר • מי"ג העיקרים , שכל יהודי חייב להאמין בהם : "אני מאמין באמונה שלמה , שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם " ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור