הקפות

( א ) בבית הכנסת : הקפות סביב הבימה "בסוכות "ובשמחת תורה . בששת הימים הראשונים של סוכות ( פרט לשבת ) מקיפים המתפללים את הבימה פעם אחת כשארבעת המינים בידיהם ואומרים י חושענות . • בהושענא רבה מקיפים שבע פעמים . בשמחת תורה עורכים הקפות בליל החג ולמחרתו . מקיפים את הבימה שבע פעמים עם כל ספרי התורה שבבית הכנסת , כשהקהל מלווה את נושאי הספרים וילדים נושאים דגלים . פיוטים שונים נאמרים בהקפות בשלוש 1 ! נוסחים עיקריים : נוסח אשכנז , נוסח עדות המזרח ונוסח תימן . כן נפוץ המנהג לקיים הקפות שניות במוצאי שמחת תורה כשהקהל מרקד לצלילי כלי זמר . במדינת ישראל הונהגו הקפות עם תחת כיפת השמיים במרכזים עירוניים שונים . ( ב ) בחופה לפי מנהג עדות אשכנז , בהגיע הכלה אל מתחת לחופה עם שושבינותיה היא מסובבת את החתן שבע פעמים , לקיים "נקבה תסובב גבר " ( ירמיה לא , כא . 1 ( ג ) לפי מנהג שמקורו בקבלה מקיפים את המת בבית הקברות לפני קבורתו . אומרים פסוקים מפרקים צ-צא בתהלים "ויהי נועם " ו " יושב בסתר עליון" ותפילת "" אנא בכח . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור