הקבוץ הארצי

_האירגון ההתיישבותי הארצי של קיבוצי "" השומר הצעיר . " נוסד בשנת 1927 על ידי ארבעה קיבוצים . דבק בעקרונות המשותפים של חברים ובחינוך המשותף של הילדים , וכן ברעיון מלחמת המעמדות ובקולקטיביות הרעיונית . משהוקמה בשנת 1946 מפ " ס ( מפלגת הפועלים המאוחדת , ( עברו אליה הסמכויות המדיניות של הקיבוץ הארצי . "השומר הצעיר " מחנך את חבריו להליכה להתיישבות . עד 1980 הקים הקיבוץ הארצי יותר משמונים קיבוצים בכל חלקי הארץ . הקיבוץ הארצי מתנגד להקמת ישובים מחוץ לקו הירוק . קיבוציו מבוססים על החקלאות , אך יש בהם גס מפעלי חרושת מפותחים . לקיבוץ הארצי מוסדות חינוך אזוריים , סמינר מיוחד בגבעת חביבה , הוצאת ספרים " ) ספריית פועלים (" ועוד מפעלי חינוך ותרבות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור