הצפה

עיתון יומי עברי בארץ ישראל של התנועה העולמית של "" המזרחי . " נוסד בירושלים בשנת 1937 ביוזמתו של הסופר ר ' בנימין . הופיע תחילה שלוש פעמים בשבוע . הרב מאיר בר אילן היה עורכו הראשי הראשון , ( 1940-1937 ) ואילו העורך בפועל עד שנת 1944 היה הסופר מרדכי ליפסון . עורכיו האחרים חיו י ' ברנשטיין , ש י דון יחיא ומ י אישון ( העורך הנוכחי . ( בצד העיתון היומי יוצא גם השבועון "הצפה לילדים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור