הפטו־ה

הפטו ה העולה _ ל"מפטיר , " כלומר לפסוקים האחרונים שבפרשת היום , הוא גם שקורא את ההפטרה . הוא אומר ברכה אחת לפניה וארבע ברכות אחריה , שבאחרונה מזכיר את קדושת היום . בתענית אומר רק ג י ברכות . קוראים את ההפטרה בלחן מיוחד , עדה עדה ומנהגה . יש שקוראים את ההפטרה מתוך ספר כתוב על קלף . נהוג שנער הנעשה "בר מצווה " עולה למפטיר וקורא את ההפטרה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור