הפועל הצעיר

מפלגת פועלים עבריים נארץ ישראל . נוסדה בשנת 1905 על ידי אנשי " " צעירי ציון , " שהגיעו בעלייה השנייה . מטרתה העיקרית היתה כיבוש העבודה במושבות ובערים , ובאופן כללי דגלה בהגשמת הציונות באמצעות חברה עברית עובדת . קראה לציונים הצעירים בגולה לעלות ארצה . בשנת 1903 יסדו חבריה את "אם הקבוצות " דגניה . בשנים 1913-1911 אירגנה בהנהגת י י שפרינצק את העלייה מתימן , וש י יבנאלי נשלח לשם בתור שליח . בימי מלחמת העולם הראשונה ראתה את עבודת היצירה בארץ כמעשה היותר חיוני , לפיכך התנגדה להתנדבות לגדודים העבריים . נטלה חלק פעיל באירגון העלייה השלישית ( 1921-1918 ) וטיפחה קשרים עם "צעירי ציון " בגולה עד שהביאה בשנת 1920 להקמת התאחדות משותפת . באותו פרק זמן הקימה יחד עם "" אחדות העבודה " את ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל . בשנת 1930 התמזגה עם "אחדות העבודה " ל"מפלגת פועלי ארץ ישראל" ( מפא"י . _( הוציאה שבועון של התנועה , אשר הופיע משנת 1907 כעיתון הפועלים הראשון של תנועת הפועלים בארץ . השבועון התקיים ברציפות שישים ושלוש שנים עד . 1970  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור