הפ הפ

קריאת בוז כלפי היהודים . התפרסמה לראשונה בפרעות 1819 בגרמניה , שנקראו על שמה . במקורה היא מלת זירוז לבעלי חיים , ויש שראו בה ראשי תיבות _61- _( _1 ! 13 ק 3 651 וח 1 _^ 1 _£ 10 $ 01 > דהיינו : ירושלים אבודה !  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור