העפלה

עלייה לארץ ישראל בימי השילטון הבריטי בניגוד לחוקיה השרירותיים של ממשלת המנדאט , שנועדו למנוע מן היהודים את האפשרות להגיע לארץ . בעיני היהודים נגדו גזירות העלייה של ממשלת המנדאט את זכותו היסודית והבלתי מעורערת של כל יהודי בעולם לעלות _לארץ ישראל , סתרו את רוחה של "הצהרת בלפור משנת , 1917 יסתרו את החובה שהוטלה על בריטניה על ידי אומות העולם בכתב המנדאט לעודד את עליית היהודים . היהודים ראו את החוקים המונעים אותם מלבוא לביתם הלאומי כעיוות דין , ולכן כמשוללים תוקף מוסרי . בייחוד החמיר המצב בימי מלחמת העולם השנייה , כשמשמעות הגבלתה של העלייה היתה הפקרת יהודי אירופה להשמדתם בידי הנאצים , ולאחר המלחמה , כששארית הפליטה נמקה במחנות העקורים , בציפייה לאפשרות עלייה לארץ , וכן בשעה שמצוקת היהודים בארצות ערב גם היא גברה והלכה . ה " מעפיליס " היו מגיעים לחופי הארץ באוניות רעועות , שהיו נשכרות במיוחד למטרה זו , והיו מנסים לעלות בהיחבא ובחשאי לחוף , לרוב בעזרת אנשי היישוב . אוניית המעפילים הראשונה , שהגיעה לארץ בשנת , 1934 היתה "ולוס , " ובשנים 1938-1937 גדל מספרן של ספינות המעפילים . בשנת , 1939 פירסמה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור