העובד הדתי

סיעה של עובדים -בהסתדרות הכללית של העובדים . נוסד בשנת 1943 כדי להחדיר להסתדרות את ערכי הדת ולהגן על זכויותיו של הפועל הדתי . בזמן ייסודו היה אחוז הפועלים הדתיים בהסתדרות נמוך . לאחר קום המדינה , עם הצטרפות רבבות עולים דתיים להסתדרות , העדיפו רובם להשתייך לסיעות אחרות . העובד הדתי , שהשתתף בבחירות להסתדרות ואף לכנסת הראשונה , קיבל תמיד מספר קולות זעום בבחירות לכנסת ולא עבר מעולם את אחוז החסימה . בשנים האחרונות הצטרף לרשימת "המערך .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור