(ה)הסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישראל

אירגון הפועלים הגדול ביותר בארץ . נוסדה בשנת 1920 במטרה לאגד את כל הפועלים החיים מיגיע כפיהם , לקדם את ענייניהם בהתיישבות , בכלכלה ובתרבות ולהקים את "חברת העבודה העברית _בארץ ישראל . " ואמנם אין ההסתדרות עוסקת רק במאבק מקצועי ובהגנה על השכירים , אלא גם בעזרה הדדית ובטיפוח תרבות וחינוך . תרומה חשובה תרמה ההסתדרות במאבק המדיני והביטחוני של היישוב היהודי לפני קום המדינה ובקליטת גלי העלייה בארץ . כיום מאגדת ההסתדרות בתוכה גם עצמאיים , מעסיקים ובני מיעוטים ( החל משנת . ( 1960 מספר חבריה היה בשנת 1980 כמיליון ורבע איש , המייצגים כ ? , ל 60 מכלל בתי האב בישראל . כל אלה משלמים מס פרוגרסיבי לקיום פעולותיה . אחת לארבע שנים נערכת ועידת ההסתדרות . הוועידה בוחרת בוועד הפועל ובוועדה המרכזת , האחראית לביצוע הפעולות . בראש עומד המזכיר הכללי . בחמש עשרה השנים הראשונות ( 1935-1920 ) שימש דוד בן גוריון מזכיר כללי . עניינים מקומיים מנוהלים על ידי מועצות פועלים נבחרות ביישובים השונים . במסגרת ההסתדרות קיימים כארבעים איגודים מקצועיים . אלה דואגים לזכויות חבריהם בתחום המקצועי ובתנאי השכר . האיגודים המקצועיי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור