הס , משה

. 1875-1812 הוגה דעות גרמני יהודי , עסקן פוליטי , מאבות הסוציאליזם העיוני והציונות המדינית , ממבשרי הציונות . קיבל חינוך יהודי מסורתי ואף למד תלמוד . בעת לימודיו באוניברסיטה של בון נתפס לדעות קיצוניות . נטש את בית אביו לאחר קרע ביניהם והלך לאנגליה ולספרד . סבל עוני ומחסיר . לימים נתפייס עם אביו ושב לגרמניה ולעסקי המשפחה . עסק בפילוסופיה בשעות הפנאי שלו והרבה להתעמק בשיטותיהם של הגל ושפינוזה . בישראל התפרסם בעיקר בחיבורו "רומי וירושלים " , ( 1862 ) בו הביע את שאיפתו להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל , בעזרת צרפת , והוכיח את יכולתם של היהודים ליצור תרבות מודרנית . הס היה מראשוני הסוציאליסטים בגרמניה וחברם של מארכס ואנגלס . הוא סבר כי התרבות היהודית היא סוציאליסטית ביסודה . חילוקי דעות בינו לבין מארכס ואנגלס גרמו לניתוק היחסים ביניהם . הרבה גרם לכך "המניפסט הקומוניסטי " בעל השקפת העולם המטריאליסטית , אשר שלל לחלוטין את הסוציאליזם האמיתי , שהס ראה את עצמו כמחוללו וכיוצרו . ב " רומי וירושלים " הקדים הס את כתביהם של "סמולנסקין , "פינסקר ואחד העם . הספר לא זכה בשעתו לתשומת לב יתירה אולם היתה לו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור