הנץ החמה

שעת זריחת השמש בבוקר , והיא כשעה ורבע לאחר עלות עמוד השחר . סיום חלילה ותחילת היום הוא עלות השחר כמבואר בנחמיה ( ד , טו-טז : ( "מעלות השחר עד צאת הכוכבים ... והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה . " למועד הזריחה המשתנה תדיר חשיבות מבחינת ההלכה . מועד הזריחה מדוייק , מה שאין כן עליית עמוד השחר שהוא זמן מתמשך . עדיף לקיים את כל המצוות שזמנן ביום משעת הנץ החמה כגון : תפילה נטילת לולב תקיעת , , , שופר וכל כיוצא באלה . מתפללים _י ותיקין י מהדרים לכוון את סיום ברכות קריאת שמע עד "גאל ישראל" בדיקדוק לרגע של הנץ החמה , ואז לעמוד לתפילת העמידה , לקיים מה שנאמר "ייראוך עם שמש " ( תהילים עב , ה . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור