תפילת "הנותן תשועה‭."‬ דף מתוך מחוור תפילות, ברסלאו, 1899