הנותן תשועה

תפילה הנאמרת בחוץ לארץ לשלום המלך או השליט במדינה ולשלום ממשלתה . מקור לדבר בירמיהו ( כט , ז : ( "ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה , והתפללו בעדה אל ה י , כי בשלומה יהיה לכם שלום . " כאן התפללו לשלום בבל . בספרות החיצונית מוזכרות תפילות לשלום מלך פרס . לאחר החורבן קבעו : "הווי מתפלל בשלומה של מלכות" ( אבות ג , ב . ( נוסח התפילה "הנותן תשועה למלכים " נזכר לראשונה בפנקס קהילת ורמיזא משנת תתנ"ו . ( 1096 ) פותחת בפסוק מתהילים קמד , ומשובצים בה קטעי פסוקים ובקשות לשמור על השליט ולתת בליבו רחמים לעשות טובה עם ישראל . נאמרה אחר קריאת התורה בשבתות ובימים טובים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור