המרת דת

ביהדות — כינוי להחלפת דת ישראל בדת אחרת , בין באונס בין ברצון . מכונה גם יציאה לשמד , או השתמדות . במהלך ההיסטוריה של היהודים בגלות היו מפעם לפעם נגזרות עליהם גזירות שמד , בעיקר בארצות הנוצריות . ידועים "האנוסים בספרד הנוצרית , ידועים אנוסי משהד בפרס בדורותינו . היו , מועטים אמנם , שהמירו דתם לשם השגת מטרות חומריות כגון קבלת זכויות או עבודה , היו שהלכו אחרי אשה נוכריה והשתמדו . ברוסיה היה אסור ליהודי לשבת שלא בתחום המושב , ואף הרצון להשתקע במקומות איסור היווה פיתוי להשתמד . לאחר האמנציפאציה והרפורמה רבו מקרים של יהודים הממירים דתם מרצון . אף בקרב המוסלמים אירע שכפו יהודים להתאסלם . מומרים היו מבוזים בקהילה והיו מנודים מן העם . מומרים לא מעטים הסבו סבל וצרות ליהודים , שכן היו בקיאים , כביכול , בתורת ישראל ובמצוותיה וסייעו לנוצרים נגד היהודים . הללו אף יזמו את מרבית • הוויכוחים הדתיים . וראה : התבוללות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור