המגיד

השבועון העברי הראשון , נוסד בליק שבפרוסיה בשנת . 1856 לחם בהתבוללות והיה לביטאונה הבלתי רשמי של תנועת " חובבי ציון . " הקדיש מקום רב לחכמת ישראל והשתתפו בו גדולי החוקרים העבריים בזמנו . מייסדו ועורכו הראשון היה א '' ל זילברמן . לאחר שנתיים מסר את העריכה לדוד _גורדון , ששימש עורך עשרים ושמונה שנים . ( 1886-1858 ) בשנת 1891 נתחדשה הופעתו בברלין בעריכת י " ש פוקס ונקרא "המגיד החדש " ( עד ( 1893 ו"המגיד לישראל" ( עד . ( 1898 נסגר סופית בשנת . 1903  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור