המבדיל

( א ) הברכה העיקרית בהבדלה , הפותחת , לאחר תיבות הברכה , במלים " המבדיל בין קודש לחול . " ( ב ) זמר למוצאי שבת שמזמרות רוב עדות ישראל , לרבות הקראים ולהוציא את נוסח תימן המקורי הבלדי . שם המחבר , יצחק הקטן , רמוז בראשי הבתים . יש המייחסים אותו לר ' יצחק אבן גיאת ( ספרד , . ( 1089-1030 מספר הבתים המושרים שונה בעדות שונות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור