הלל הגדול

מזמור קלו שבתהילים , הפותח ב " הודו לה י כי טוב כי לעולם חסדו . " בפרק כ " ו פסוקים שכל אחד מסתיים ב " כי לעולם חסדו . " נקרא "הגדול" משום שהוא מדבר בקב " ה המחלק מזונות לכל בריה ( פסוק כה ) ומשום שאומרים בו כ " ו פעמים "כי לעולם חסדו " לעומת ד י פעמים שבהלל המצרי . הלויים שרו מזמור זה יחד עם הקהל בחנוכת בית המקדש הראשון ( דברי הימיס ב ה , יג , 1 _,- ג , ו ) ובחנוכת בית שני ( עזרא ג , > א . ( הפרק שולב בסדר התפילות הרגיל ונאמר בפסוקי דזמרא בשבתות ובחגים , בהושענא רבה , ביום העצמאות וביום ירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור