הלכות פסוקות

ספר ההלכות הראשון הידוע לנו מתקופת הגאונים . מיוחס לרב יהודאי גאון ( המאה השמינית . ( נכתב במקורו ארמית . כתב יד שלו נתגלה רק בראשית המאה העשרים ויצא לאור בשנת תשי " א . הלכות פסוקות כל כולו ספר פסקים בעניינים שנוהגים לאחר חורבן בית המקדש . הספר כתוב כספר פסקים ואין בו מן המשא והמתן התלמודי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור