הלכות הרי"ף (אלפסי)

קיצור דברי התלמוד הבבלי , אגב קביעת ההלכה ותוך הכרעה בשאלות שלגביהן נחלקו בו הדעות . חיברו ד י יצחק אלפסי ( המאה הי " א . ( זהו הספר הראשון הכולל פסקי הלכה ברורים ומפורשים על כל ההלכות "הנהוגות בזמן הזה . " פסקי הגאונים שקדמו להם , הגם שמספרם מגיע לאלפים , נתחברו רק בתשובות לשאלות שנשאלו מכל תפוצות הגולה ולא סודרו מעולם לפי סדר כלשהו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור