הלכות גדולות

ספר הלכות מתקופת הגאונים . אין ודאות לגבי מחברו . יש שמייחסים אותו לר י שמעון קיירא , וייחוס זה קרוב לוודאי , ואחרים לר י יהודאי גאון . הספר ברובו מסודר לפי מסכתות התלמוד , אלא שעם זאת מכונסות יחד כל ההלכות הנוגעות לנושא הלכתי אחד . בעל הלכות גדולות סיכם בחיבורו את כל חוקי התלמוד באופן שיטתי . הוא מקדים כלל לפרט ומסכם את כל החומר הנוגע לקבוצת ההלכות . את הכרעותיו הוא מבסס על הכרעותיהם של חכמי הגמרא . הוא אף כלל בחיבורו הלכות שאינן נוהגות בזמן הזה , מתוך מגמתו ליתן ספר מסכם של כל החומר שבתלמוד . זהו הספר הראשון שניסה לפרט את מניין תרי " ג המצוות , ונגד מניינו זה יצא הרמב " ם בחריפות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור