הלכה למשה מסיני

הלכות שאינן נלמדות על ידי מדרש הפסוקים לפי הכללים הקבועים לכך , אלא ניתנו למשה מסיני , בעל פה , יחד עם התורה שבכתב . הלכות מעין אלה נקראות גס "דבר תורה . " הרבה הלכות קדומות ומסורות מקובלות באומה , שמקורן נסתר וטעמן אינו ידוע , הוגדרו כ " הלכה למשה מסיני . " והרי כמה דוגמאות : שיעורי האיסורים , כלומר אם אכל דבר איסור כגון חזיר , או דבר מותר ביום הכיפורים , מה שיעור האכילה שיהא חייב עליהז הלכה למשה מסיני היא ש " כזית " בחזיר וכתמרה באכילת יום הכיפורים . לגבי תפילין לא כתוב בתורה דבר לגבי צורתן . הלכה למשה מסיני היא שתהיינה מרובעות _ושצבען יהיה שחור .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור