הלולא

הלולא ( ב ) 'מקובלים וחסידים נוהגים לקיים הילולא ביום השנה למות הצדיק , לפי שנשמתו של אותו צדיק שמחה ככלה בחופתה בבואה לחסות בצילו של יושב מרום . הילולא נודעת נערכת בל"ג בעומר במירון על קברו של רבי " שמעון בר יוחאי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור