הלבנון

כתב העת העברי הראשון בארץ ישראל . הופיע בירושלים משנת . 1863 תחילה כירחון ולאחר מכן בשבועון . העורך היה יחיאל בריל , והעיתון שימש את מנהיגי החרדים הממונים על החלוקה . בחסותו יצא אף מוסף לדברי תורה ולחקירת ארץ ישראל בשם "כבוד לבנון " ו " יין לבנון . " נסגר בעטייה של מלשינות , שנה אחת בלבד לאחר שהחל להופיע . בריל הלך לאירופה ושם הוסיף להוציאו לאור לסירוגין בפאריס ובמיינץ ( 1881-1870 ) ובלונדון . ( 1886 ) צידד באורתודוקסיה נגד _ הריפורמה , ולימים תמך בתנועת ההתיישבות בארץ ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור