הכשרה

הכשרת חלוצים להתיישבות בארץ ישראל . לשם כך הוקמו בכפרים רבים ברחבי אירופה מפעלי הכשרה , שיזמו אותם תנועות הנוער החלוציות . במפעלים אלה התמחו החברים בחקלאות , למדו עברית וידיעת ארץ ישראל , וטופחו בהם חיי תרבות וחברה ברוח תנועתם . מפעלי ההכשרה התקיימו בשנות העשרים והשלושים וחוסלו בפרוץ מלחמת העולם השנייה . לאחר המלחמה שבו והוקמו במערב אירופה . גם בארץ ישראל עצמה עברו בוגרי תנועות הנוער תהליך של הכשרה בקיבוצים ותיקים , קודם שבאו להקים ישובים משלהם . הם אף שהו ביישובי עראי עד שהגיע תורם להתיישב . בפלמ " ח שולבה ההכשרה החלוצית עם השירות הצבאי , וכזה הוא _ הנח " ל כיום .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור