הכנסת כלה

על האב מוטל להכניס את בתו לחופה ולדאוג לסידורה . אם אין בידו , או כשהכלה ענייה או יתומה וכל כיוצא באלה , חייב הציבור לספק לה את כל צרכיה לחופה , לרבות הנדוניה שלה . מצווה זו היא בגדר גמילות חסדים , ובכלל "ואהבת לרעך כמוך " ( רמב " ם הלכות אבל יד , א . ( בקהילות ישראל היו קיימות חברות מיוחדות ל"הכנסת כלה , " שגבו תרומות בהזדמנויות שונות ואף נטלו לשם כך תרומות מס מחתונות של עשירים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור