הכנסת אורחים

אחת המצוות החשובות , שהיא בכלל מצוות גמילות חסדים . כבר האגדה מרבה להדגיש את חשיבותה ומדברת בשבחו של אברהם אבינו , אבי האומה , על שנתברך במידה זו . נאמר עליו כי היה מכניס לביתו אפילו עובדי אלילים , מאכילם ומשקם ומקרבם אגב כך לאלוהים . באוהלו היו ארבעה פתחים , לכל הבא מארבע רוחות העולם . במשנה נאמר : "ויהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך " ( אבות ה , ב ) ובתלמוד מספרים בשבחה ( שבת קכז ע " א . ( בספרות התורנית הוראות להכנסת אורחים . בחיי הציבור היהודי קויימה מצווה זו בדרכים שונות , הן על ידי הקהילה ( שהקימה אכסניות לעוברי אורח , שנקראו "הכנסת אורחים (" והן על ידי יחידים שראו חובה לעצמם לארח בביתם עניים עוברי אורח , תלמידים שבאו ממרחקים ללמוד בישיבה , חיילים יהודים שנזדמנו לעיר וכיוצא באלה . מצווה זו היתה אחד הביטויים הבולטים לעזרה הדדית בקרב הציבור היהודי וסייעה לו לעמוד בפורענויות השונות שהתרגשו עליו בתנאי הגלות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור