היכלות, ספרי

ספרי מסתורין קדומים בעברית ובארמית , שנתחברו בארץ ישראל בתקופת התלמוד ועוסקים בתיאור מסע בהיכלות שבשמים . הספרים העיקריים בספרות ההיכלות הם : היכלות רבתי — אוסף של מאמרים המיוחסים לר י ישמעאל בן אלישע , מעשרת הרוגי מלכות , וכל פרק בו פותח ב " אמר ישמעאל . " היכלות זוטרתי — מאמרים מסוריכומשמו של רבי עקיבא . עוד מצויים קטעי היכלות בספר "הזוהר . להיכלות רבתי צורף "ספר זרובבל . " לספרות זו שייכים גם "ספר חנוך " ( השלישי , ( "מדרשי מרכבה" ו"שיעור קומה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור