היכל

) . א _) בית גדול ומפואר , ובהשאלה כינוי כולל לבית המקדש . בית המקדש הראשון מכונה בשם "היכל שלמה " ובית המקדש השני — "היכל הורדוס . " ( ב ) כינוי לפנים בית המקדש , החלק שבין האולם לבין "קודש הקודשים ( מלכיס א ו , יז ; משנה כלים א , ט . ( חלק זה קרוי גס "קודש " ( שמות כו , לג . ( ( ג ) כינוי לארון הקודש שבבית הכנסת . וידועה המימרה : "הכל תלוי במזל , אפילו ספר תורה שבהיכל" ( זוהר במדבר קלד ע " א . _(  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור