היא"ס

חברה יהודית לעזרת מהגרים יהודים ולהגנתם : < 1 ח 8 _3 ת _511611611 _'יי \ _4 _300161 > 11188 - _1161 _> _16 א 1 ח 3 ז 18 וחוח . 1 אגודות מעין זו כבר נוסדו בארצות חברית בשנות השמונים של המאה הי " ט , בעקבות גלי ההגירה ההמונית של יהודי מזרח אירופה . היא"ס עצמה , שקמה בניו יורק בשנת , 1909 היא תולדת מיזוג של כמה אגודות מסוגה . היא נועדה להשיג אשרות כניסה , בעיקר לארצות הברית , לקרוביהם של מהגרים שכבר הגיעו ; עזרה למהגרים בתהליכי ההתאזרחות תוך כדי מאבק בחוקים המגבילים זאת ; הושיטה סיוע כספי ראשוני לבאים ועזרה להם בהשגת מקומות עבודה ; עסקה באיחוד משפחות והקימה שירות לאיתור קרובי משפחה . להיא"ס היו גם סניפים באזורי היציאה של היהודים במזרח אירופה ואפילו במזרח הרחוק . בימי מלחמת העולם השנייה עזרה החברה , ככל שהיה בידה , להציל יהודים ולהעבירם למקום מבטחים . לאחר השואה החלה לקבל את עיקר תקציבה מן "המגבית היהודית המאוחדת . עם "הג י וינט עזרה למאות אלפי פליטים להגר לארצות אמריקה , לאוסטרליה וגם לעלות לארץ ישראל . בשנת 1956 אחרי דיכוי המרד האנטי קומוניסטי בהונגריה , סייעה היא"ס להגירת אלפי יהודים ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור