הטוב והמטיב

ברכה רביעית "בברכת המזון . ניתקנה כשהובאו לקבורה הרוגי ביתר במרד בר כוכבא . בביתר נהרגו רבים , והרומים לא התירו לקברם . בט"ו באב בטלה הגזירה ובירכו ברכת הטוב והמיטיב : "הטוב " — על שבדרך נס לא הסריחו החללים ולא הרקיבו , "והמיטיב " — על שניתנו לקבורה ( ברכות מח ע " ב . ( מעיקר הברכה כל כולה אינה אלא "ברוך אתה ה י ... הטוב והמיטיב . " אומרים אותה בנוסח זה על שמועות טובות , ועוד כיוצא בזה . הנוסח של הברכה בברכת המזון רחב יותר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור