החלוץ

תנועה עולמית של צעירים יהודים , שהכשירו את עצמם לעלייה ארצה , לעבודה ולהתיישבות . בשנת 1905 קמה קבוצה ראשונה באודיסה , ובשנת .. . _;*; . חלוץ " _כארצות הברית . משנת 1917 קיבלה התנועה ברוסיה תנופה גדולה בזכותו של יוסף טרומפלדור . בשנת 1918 הפיץ טרומפלדור עלון , וקרא בו לצעירי ישראל להצטרף ל"החלוץ , " לעלות לארץ ישראל ולהקים בה מדינה יהודית . התנועה העולמית של "החלוץ " נוסדה בשנת 1921 בצ י כוסלובקיה ומטרותיה העיקריות היו הכשרה גופנית ורוחנית , עבודה והתיישבות חלוצית בארץ ישראל וטיפוח הלשון העברית ותרבותה . חברי "החלוץ " שהו בחוות הכשרה רבות ברחבי פולין , רוסיה ורומניה . ברוסיה התפלג "החלוץ " בשנת 1923 למצדדים בחיי קומונה בקיבוץ , שקיבלו גיבוי מצד _השילטון הקומוניסטי , ולמצדדים במושב , שירדו למחתרת אך משנת 1928 והלאה נרדפו ברוסיה כל המסגרות הציוניות ובכללן גם "החלוץ " הקיבוצי בשנת 1926 הקים "החלוץ " במזרח אירופה תנועת נוער בשם "החלוץ הצעיר , " שהיתה לה זיקה _ ל"קיבוץ המאוחד , " ושלחה אליו את בוגריה . בשנת 1938 התאחדה תנועת הנוער "החלוץ הצעיר " עם " דרור " "החלוץ " התחזק במיוחד בפולין ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור