הטענות

פיוטי תפילה עתיקים ביותר , _שהפיזמון החוזר בהם הוא "הושע נא . " מעיקרן הן תפילות על המים , שכן בחג הסוכות _נידונין על המים . בכל יום מימי החג מקיפים את חבימח עם ארבעת חמינים ביד ואומרים פיוט אחד . בהושענא רבה מקיפים ז י פעמים ואומרים שבע הושענות . תחילה נהגו כך רק במקדש , שהיו מקיפים את המזבח . לימים נהגו כך בכל בית כנסת . לראשונה נזכר הדבר בתקופת הגאונים ( בסידור רב עמרם ורב סעדיה גאון . ( נתחברו הושענות מרובות . על הרוב הן מיוסדות על סדר הא " ב , ועיקרן , כאמור , בקשה על המיס , על הפרנסה ועל גאולה קרובה , עדה עדה ומנהגה . מנהג " הושענא , " יחד עם שמו הארמי , נשתמר בתפילות הנוצרים עד היום .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור