הושע

הראשון בספרי _" תרי עשר . " הושע ניבא את רוב נבואותיו על מלכות ישראל הצפונית הנקראת גם אפרים . בספר הושע שני חלקים : בחלקו האחד ( א-ג ) משולבים דברי הנביא במאורעות הלקוחים מחיי משפחתו . החלק האחר ( ד—יד ) כולל נבואות על פשעי ישראל , על העונש הצפוי לו , ולבסוף על גאולתו העתידה לבוא . דברי נבואתו של הושע מצטיינים בשפה פיוטית עשירה , שופעת משלים ודימויים מחיי הטבע ומעבודת השדה . יחסו של ה י לעם ישראל משול אצל הושע ליחסו של בעל אוהב לאישתו שאינה שומרת לו אמונים וסוטה אחר מאהבים אלילים . עבודת האלילים היא , לדידו , זנות , ובה מקור כל פגמי החברה — שכרות , ריבוי פשעים פליליים , _עיוות דין ובריתות השתעבדות למעצמות זרות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור