הוריות, מסכת

המסכת האחרונה בסדר "נזיקין . המסכת בת שלושה פרקים ויש לה גמרא בבבלי ובירושלמי ותוספתא . עניינה בדינים שאם הורו הסנהדרין או אם הורה הכוהן הגדול לעצמו שלא כהלכה , בשוגג , ונהגו הם עצמם או יחידים או העם כולו על פיהם . מטעם זה סודרה מסכת הוריות בסדר נזיקין בצד מסכת סנהדרין .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור