הורוביץ,ר' ישעיהו הלוי (השל"ה הקדוש )

. 1630-1565 רב ומקובל , ממעצבי המוסר היהודי בעת החדשה . נולד בפראג , צ'כוסלובקיה . כיהן כאב בית דין בדובנו , באוסטרהא ובפרנקפורט . היה בן למשפחה אמידה והירבה במעשי צדקה . עד 1621 שימש ברבנות של פראג ובאותה שנה עלה ארצה . פעל לחיזוק הקהילה האשכנזית בארץ . חיבורי האר"י , ר' משה קורדובירו ור' יוסף _ קארו השפיעו על יצירתו והגבירו בה את היסוד הקבלי . חיבורו החשוב הוא "שני לוחות הברית " ( של"ה , ( והוא שילב בו הלכה , דרש וקבלה . השל"ה הורה כי יש ללוות את עבודת הבורא באור של שמחה , ומתוך כך מיעט בערכה של הסגפנות . היה בעל השפעה חשובה על יהדות אירופה המרכזית במאה הי " ח , ועל תנועת "החסידות שהחלה להתגבש בעת ההיא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור