הורדוס

מלך יהודה בחסד הרומאים בשנים 4-37 לפני סה"נ ואבי שושלת בית הורדוס . בשנת 40 לפני סה " נ מינה אותו הסנאט ברומא למלך על יהודה . בשנת 37 לפני סה " נ כבש את ירושלים בעזרת חילות רומא מידי אנטיגנוס החשמונאי , ועלה לשלטון . ימי מלכותו היו תקופת שלטון מישטרתי אכזר , שדיכא ללא רחם כל התנגדות וטישטש את אופיה הלאומי של המלכות , שהשתרעה באותו פרק על מרביתה של ארץ ישראל . עם זאת מצטיינים ימי מלכותו בפיתוח מזורז של סחר החוץ ושל התחבורה עם ארצות הים התיכון , בהקמת בנייני פאר מלכותיים וציבוריים , בבניין ערים חדשות ובהקמת מבצרים רבים להבטחת השלטון מפנים ומחוץ . לפי מוצאו היה ממשפחת "גריס אדומים , פקידיהם של המלכים היהודים ממשפחת החשמונאים , ואילו לפי חינוכו היה חסר כל זיקה ממשית לעם ישראל ולדתו . ניחן במרץ ובכישרון פיקודי ומנהלי רב , והשתדל בכל יכולתו למלא את התפקידים המוטלים על המלך לפי מושגיהם של המשכילים היוונים והרומאים של אותה תקופה , אלא שכושרו המנהלי נפגם בצורה קשה על ידי חשדנותו החולנית , שגברה עם הגיל , והגבירה את אכזריותו ( בין הרבים שהוציא להורג היו גם אשתו מרים החשמונאית ושלושה מבניו . ( בי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור