הוראת שעה

פסק "הלכה בעל תוקף זמני , שלא כפי הדין הנוהג בדרך כלל . ניתן לרוב בשעת הדחק . כנגדו — "הוראה לדורות , " שהוא פסק הלכה הקיים ועומד לעולם . יש שדרשו זאת מן הפסוק "עת לעשות לה י , הפרו תורתך " ( תהילים קיט , קכו , ( כלומר : הפרו תורתך משום עת לעשות לה י ( משנה ברכות ט , הי , שם סג ע " א בגמרא . ( דוגמה להוראת שעה היא מעשהו של "אליהו שהקריב עולה לה י בהר הכרמל . שהרי מצד הדין אין להקריב אלא בבית המקדש , והותר לו הדבר כהוראת שעה להוכיח כי ה י הוא האלהים ואין ממש בנביאי הבעל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור