הוצאה והכנסה של ספר התורה

הוצאת ספר התורה _" מארון הקודש לשם קריאה בו בציבור והחזרתו אליו בתום הקריאה . נוהגים לכבד בכך את אחד המתפללים , ויש שמוכרים זכות זו בכסף המוקדש לבית הכנסת . בעת פתיחת ארון הקודש אומרים את הפסוק "ויהי בנסע הארון ... קומה ה י ויפצו אויביך " וגו י ( במדבר י , לה . ( בעדות אשכנז אומרים תפילת "בריך שמיה " השאולה מן "הזוהר . שליח הציבור נוטל את ספר התורה מידי זה שהוציאו מארון הקודש ואומר : "גדלו לה ' אתי ונרוממה שמו יחדו " ( תהילים לד , ד . ( והקהל עונה : "לך ה י הגדולה והגבורה " ... ( דברי הימים א כט , יא , תהילים צט , פסוקים ה , ט ) ותפילת בקשה קצרה "אב הרחמים הוא ירחם " וכו י . לאחר הקריאה בתורה , כשנושאיס את ספר התורה לשם הכנסתו לארון הקודש , אומרים את שני הפסוקים המסיימים את פרק קמח בתהילים " יהללו את שם ה " י וכו י , ואת פרק כט בתהילים ( בשבת בבוקר ) או את פרק כד בתהילים ( בכל שאר התפילות . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור