הדסה

הסתדרות נשים ציוניות באמריקה . נוסדה בשנת 1912 בניו יורק ביוזמתה של הנריטה יסאלד . מטרתה : " עידוד מוסדות ומפעלים יהודיים בארץ ישראל וחיזוק האידיאלים היהודיים . " בשנת 1918 נשלחה מטעמה לארץ ישראל משלחת רפואית שכללה ארבעים וארבעה איש , לשם אירגע שירותי הבריאות ביישוב היהודי . ברבות הימים התפתחה ל"הסתדרות מדיצינית הדסה . " היא מילאה תפקיד נכבד בפיתוח שירותי הרפואה בארץ . חלקה של הדסה רב גם בעזרה לעליית הנוער ובמפעלים אחרים למען ילדים בארץ . הדסה היא אירגון הנשים הגדול ביותר בעולם היהודי . חברות בה מאות אלפי נשים יהודיות בארצות הברית , במאות רבות של סניפים . היא פועלת במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית . בארצות הברית עוסקת הדסה בתחומי התרבות והחינוך היהודיים הציוניים . בשנת 1916 אירגנה תנועה לבנות בגיל 25-17 בשם "הדסה הצעירה . " מטרותיה : חינוך יהודי והקמת מפעלים למען ארץ ישראל . בשנת 1921 הקימה את כפר הנוער מאיר שפייה ועזרה בהקמת כמה קיבוצים בארץ . ב 1967 הצטרפה תנועת הנוער שלה • ל"השחר . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור