הגשמה

הגשמה ההגשמה עוברת לאורך כל רובדי ההגות היהודית בהתפתחותה . "באגדה מוצאים תמונות של הגשמה כאלה שבמקרא , בצד הסתייגות ברורה מעצם ההגשמה . ספרות ימי הביניים עוסקת בה הרבה כשהמגמה היא לצרף ולטהר את מושג האלוהות מכל הגשמה . הרמב"ם עסק הרבה בנושא זה , גס בספרו "מורה נבוכים . " גם "בקבלה פותחו מושגים ממצעים בין האלוהות ובין העולם , שעל ידיו טוהרה האלוהות מכל שמץ של הגשמה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור