הגירה

העתקת מקום המגורים של יחיד או של קבוצה ביוזמתם . זו מנוגדת לעקירה לפי צו שילטון , כלומר "גירוש . עקב הרדיפות למיניהן שהיהודים התנסו בהן , ועקב התמורות המדיניות , הכלכליות והחברתיות בארצות מושבותיהם — שהיו הורסות כפעם בפעם את מעמדם — היו היהודים נאלצים ליטול בידיהם את מקל הנדודים ולנטוש את ארצות מגוריהם . תנאי התחבורה והקשר הפרימיטיביים ששררו בעולם עד הדורות האחרונים הכבידו הרבה על אפשרויות ההגירה . רק במחצית השנייה של המאה הי " ט , עם ההתפתחות הגדולה שחלה בתחבורה , החלה ההגירה לקבל אופי של תנועת המונים . מימדיה נעשו גדולים במיוחד במזרח אירופה במאה הי " ט היא זרמה מאז שנות השמונים של המאה הי " ט מרוסיה , מרומניה ומגאליציה אל ארצות שמעבר לים . ברוסיה היא באה בעטיים של גלי "הפרעות שעברו על המדינה בשנים 1920-1918 , 1906-1903 , 1884-1881 ועקב הרדיפות וההגבלות הכלכליות מצד השלטון , שנמשכו עד למהפכה בשנת . 1917 ברומניה גרמה להגירה המדיניות האנטישמית המודגשת של הממשלה , שלא ראתה את היהודים כתושבי המדינה אלא כזרים . בגאליציה הביאה להגירה הצפיפות הגדולה של האוכלוסייה היהודית ומצבה הכלכלי הירוד ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור